Home
10 November

Maartenkerk    

foto-open-kerkdeur1.jpg

De kerkenraad heeft besloten dat wij, na een lange periode,
op zondag 13 september 2020 de Startviering houden in de Maartenkerk.
In plaats van de gebruikelijke aanvangstijd beginnen we nu om 10.30 uur.Van harte welkom met inachtneming van 1.5 m. afstand voor de veiligheid van ieder.
We komen allen de kerk binnen via de hoofdingang van de Maartenkerk.
Graag bij binnenkomst uw handen desinfecteren bij de betreffende unit.

Het Trefpunt blijft gesloten,
de garderobe en de toiletten kunnen worden bereikt via een looproute.
De stoelen in de kerkzaal zijn op de juiste afstand opgesteld.

De liturgiecommissie heeft gekozen voor het thema: “Geloof het of niet!!!
De organist Frits van Berkum zal onze cantor zijn
om de gemeentezang tot een minimum te beperken.

Na afloop drinken we samen koffie/thee in de kerk.
U wordt verzocht op uw plaats te blijven zitten.
De koffie en thee worden geserveerd.

Welkom op de site van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zaandam!
Vinkenstraat 34, 1506 CM  Zaandam

Beste mensen,
I.v.m. de Corona-crisis hierbij een persoonlijk bericht van de president van de
Lutherse Synode, dr. Andreas Wöhle en wat praktische informatie.


De deuren van ons kerkgebouw Maartenkerk, anno 1699, staan wagenwijd open.
Wij nodigen u uit binnen een kijkje te nemen.
Dat kan o.a. bij de zondagse vieringen om 10.00 uur.
U bent van harte welkom! 

Dagelijks bestuur Kerkenraad:
dhr. D. Brekveld , Voorzitter, 075 6572560
email: d.j.brekveld@planet.nl
mw. H.J.A. Derksen-Kamp, Scriba, 036-5244667/0651261217
email: luthersekerk.zaandam@kpnplanet.nl

************************************************************

20 november 2019
Evangelisch-Lutherse gemeente te Zaandam
Ingeschreven in het handelsregister met
KVK Nummer: 76447677

Diaconie Evangelisch-Lutherse gemeente te Zaandam
Ingeschreven in het handelsregister met
KVK Nummer: 76447731

*************************************************************

crisis-corona-els-blad-1.jpg

crisis-corona-els-blad-2.jpg